Nyborg byfoged. Skifter uden for protokol 1653-1836

Skifterne