Fåborg skifter uden for skifteprotokol 1699-1715

Skifterne