Fåborg skifter uden for skifteprotokol 1664-1698

Skifterne