Middelfart Byfoged. Skifteprotokol 1748-1785

Skifterne