Middelfart Byfoged. Skifteprotokol 1695-1712

Skifterne