Middelfart Byfoged. Skifteprotokol 1625-1691

Skifterne