Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland.

Nået til Pr 69 Johanne Frederikke Badenhaupt i Hobro

Uddragene