Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland
nået til Pr38 Jens Andersen (-1554), præst i Lemvig.

Uddragene