Påbegyndt uddrag af Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland

Uddragene