Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
1824-1825
Hermed afsluttet.

Skifterne