Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
1822-1823

Skifterne