Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
1818-1819

Skifterne