Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
1816-1817

Skifterne