Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
1814-1815

Skifterne