Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
1810-1811

Skifterne