Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
1808-1809

Skifterne