Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
1806-1807

Skifterne