Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
1804-1805

Skifterne