Københavns skiftekommission

Hof- og Stadsretten
3. klasse
[1802-1803]

Skifterne