Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
[1800-1801]

Skifterne