Københavns skiftekommission
Hof- og Stadsretten
3. klasse
[1771-1797]

Nået til 1780

Skifterne