Københavns skiftekommission
Lands- Over- samt Hof- og Stadsretten
3. klasse: Gejstlige, samt kirken, universitetet, skoler og hospitaler tilhørende personer.

Gejstlige skifter, der tidligere udførtes af provsten, blev 1771 overtaget af Hof- og Stadsrettens 3. klasse i København.

[1771-1797]

Skifterne