Slagelse Byfoged. Skifteprotokol 1766-1782

Skifterne