Slagelse Byfoged
Skifteprotokol 1729-1739

Skifterne