Slagelse byfoged.
Skifteprotokol 1708-1715.

Skifterne