Slagelse Byfoged. Skifteprotokol 1699-1708.

Skifterne