Ålborg byfoged.
Skifteprotokol 1807-1821.
Indsat lbnr. 4972-5510

Skifterne