Korsør Byfoged. Skifteprotokol 1728-1749

Skifterne