Nogle få uddrag af Tørrild herred tingbog 1662

Uddragene