Næstved Byfoged. Skifteprotokol 1785-1809.

Skifterne