Næstved Byfoged. Skifteprotokol 1773-1786

Skifterne