Næstved Byfoged. Skifteprotokol 1760-1773

Skifterne

I skiftet efter Johan Frederik Gøring i Næstved den 19.2.1773 lbnr.1063
ses fol.748-752:
Jordebog 1.5.1773 for Tybjerggård med angivelsen af bøndernes navne, hartkorn, landgilde, hoveri og huspenge.