Efter at bogen med skifter fra Nørvang herred er trykt, er der dukket det meste af en skifteprotokol for Rørbæk gods op, der dækker perioden 1720-1790.

Skifterne

Ligeledes er en skifteprotokol for Stovbæk gods fra 1720-1754 kommet for for dagen.

De er ikke filmede, men kan ses på læsesalen i Viborg.