Nibe overformynderiprotokol 1718-1865
De dele, der dækker de to første ikke bevarede skifteprotokoller 1718-1731 og 1731-1745
anføres her med samme opstilling som øvrige skifteuddrag.

Skifterne