Næstved Byfoged. Skifteprotokol 1718-1726.

Skifterne