Næstved byfoged
Skifteprotokol 1692-1698

Skifterne