Næstved Byfoged. Skifteprotokol 1669-1676.

Skifterne