Næstved Byfoged. Skifteprotokol 1669-1676.
Nået til 1673.

Skifterne