Næstved byfoged. Skifteprotokol 1658-1669

Skifterne