Der findes ingen gejstlig skifteprotokol fra Bårse herred i Præstø amt, men der findes en justitsprotokol 1669-1678.
Før ca. 1680 indførtes skifter i justitsprotokollen, ligesom de verdslige skifter først får selvstænding skifteprotokol fra ca 1680, hvor de før den tid blev indført i tingbogen.
Der er (næsten) ingen boopgørelser og arven fordeles også sjældent, men arvingerne nævnes som regel.
Jeg har opstillet skifteuddrag efter samme skabelon som alle min andre skifteuddrag med de oplysninger der findes i justitsprotokollen.

Skifterne