Afsluttet indberetninger til biskop Bloch fra præsterne i Ribe stift 1765 og 1767,
ordnet herredsvis. Det materiale, der er i Viborg ligger i 4 pakker.
De sogne, der i dag ligger under landsarkivet i Åbenrå, er afleveret dertil i 1938 og er ikke medtaget her.

Indberetningerne