Skast herred gejstlige skifteprotokol findes ikke mere.

Hans Sidelmann, præst i Sneum og Tjæreborg og provst i Skast herred, har i sin indberetning til biskop Bloch i Ribe den 10 marts 1766 meddelt, hvad der står om præsterne i de to gejstlige skifteprotokoller for Skast herred, hvor den ældste begynder 1684.

Han opstiller præsterne for hvert pastorat med henvisning til sidenummer i skifteprotokollerne.

Da protokollerne ikke er bevarede, har jeg opstillet oplysningerne på samme måde som i mine øvrige skifteuddrag.

Uddrag fra indberetningen med sidehenvisninger kan ses her:

og billeder af originalen kan ses her: