Indberetninger til biskop Bloch i Ribe
Afsluttet Gørding herred og hermed hele pakken med herreder A-G, foruden hele pakken med herreder H-L.

Forrest har jeg skrevet en lille indledning og indsat biskoppens 121 spørgsmål i hans anden ordre om indberetninger.

Uddragene