Indberetninger til J. Bloch, biskop fra stiftets præster 1766-1769

Hind herred
Series pastorum, Holmsland, Nørre Omme sogn, Ringkøbing sogn, Torsted sogn, Vedersø sogn, Velling sogn

Nørvang herred
Øster Nykirke og Give

Tørrild herred
Skibet sogn

Det sidste mangler præsterne, der følger snarest.

Uddrag herred H-L

Uddrag herred M-T