Indberetninger til J. Bloch, biskop fra stiftets præster 1766-1769
Foreløbig Rindum sogn i Hind herred.

Uddraget