Ålborg Byfoged
Skifteprotokol 1765-1778
Nået til 1777

Skifterne