Afdøde Bjarne Nørgaard-Pedersen har udgivet uddrag af skiftesager i originale skiftebreve og andre dokumenter vedrørende Århus overformynderi 1593-1666.

Hans hustru Kirstin Nørgaard-Pedersen har givet mig lov til at lægge dem på min side som komplettering af Århus skiftedragene.

Der er link til dem via denne side

Bjarne Nørgaard Pedersen