Gerhardt Hørdum i Frederiks har lavet uddrag af Københavns Universitets fæsteprotokol 1719-1840 for gods, der ligger i Gjern, Sabro og Øster Lisbjerg herreder

Fæsteuddragene

samt

afsluttet Nakskov skifteprotokol 1743-1752