Sakskøbing Byfoged: skifteprotokol 1728-1739
Begyndt på skifteprotokol 1739-1770, men allerede 1740 er kopien så svag, at den er fuldstændig ulæselig, så det må jeg opgive.

Skifterne