Ålborg byfoged. Skiftebreve 1711-1716.
Skifteprotokol 1714-1719, så småt begyndt.

Skifterne